Geautomatiseerd tekst naar kolommen omzetten

Een regelmatig voorkomende handeling in Excel is het geautomatiseerd omzetten van tekst naar kolommen. In veel gevallen zijn gegevens uit externe bronnen opgeslagen in de vorm van een tekstbestand. De gegevens in die tekstbestanden zijn opgeslagen met scheidingstekens (bijvoorbeeld puntkomma of komma). Het  scheidingsteken geeft daarbij aan waar een waarde eindigt en een volgende begint. Een herkenbaar voorbeeld is […]

Lees verder

Voorwaardelijke opmaak – laat de inhoud voor zichzelf spreken

Excel bevat een fantastische functionaliteit waarmee gegevens in een werkblad een opmaak krijgen wanneer deze aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Deze functionaliteit heet in Excel voorwaardelijke opmaak. In Engelse Excel versies Conditional formatting. Waardeoordeel toekennen aan de inhoud van cellen De kracht van voorwaardelijke opmaak is dat er een waardeoordeel toegekend wordt aan de gegevens […]

Lees verder

Gegevens uitlijnen in Excel

Uitlijning van gegevens is nodig om je Excel werkblad overzichtelijk te houden. Gegevens kunnen zowel horizontaal als verticaal uitgelijnd worden. De beste manier van uitlijnen hangt enigszins af van het doel en de omvang van het werkblad. Uiteindelijk gaat het om de overzichtelijkheid en leesbaarheid. Toch probeer ik zelf zo consequent mogelijk met uitlijning om te gaan. Ik hanteer […]

Lees verder

Excel – kolommen en rijen passend maken

Om het Excel model waarmee je werkt overzichtelijk te houden moet je aandacht besteden aan de inrichting en vormgeving. Daartoe behoort onder andere het passend maken van kolommen en rijen. Standaard heeft elke cel een breedte van 8,43 tekens en een hoogte van ca. 0,4 cm. Zodra gegevens in de cellen worden ingevuld is de standaard breedte (of […]

Lees verder

Excel inrichting en opmaak – Het fundament van een Excel model

Om efficiënt met Excel te werken is het van belang dat de werkbladen netjes en overzichtelijk zijn ingericht. Zeker naarmate de omvang en complexiteit van een Excel model toe neemt is het zeer raadzaam om tijd te besteden aan de inrichting en opmaak van je Excel model. Wanneer anderen met het model moeten werken en […]

Lees verder