Geautomatiseerd tekst naar kolommen omzetten

Een regelmatig voorkomende handeling in Excel is het geautomatiseerd omzetten van tekst naar kolommen. In veel gevallen zijn gegevens uit externe bronnen opgeslagen in de vorm van een tekstbestand. De gegevens in die tekstbestanden zijn opgeslagen met scheidingstekens (bijvoorbeeld puntkomma of komma). Het  scheidingsteken geeft daarbij aan waar een waarde eindigt en een volgende begint. Een herkenbaar voorbeeld is […]

Lees verder...

Waarden uit twee of meerdere cellen samenvoegen in 1 cel

Dit artikel gaat in op het samenvoegen van waarden uit één of meer cellen in één cel. Eigenlijk worden verschillende waarden aan elkaar geknoopt tot één nieuwe waarde. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer gegevens die eigenlijk bij elkaar horen in verschillende cellen staan. Bijvoorbeeld door het importeren van banktransacties in Excel wordt de omschrijving van de transacties verdeeld over meerdere kolommen terwijl […]

Lees verder...

Voorwaardelijke opmaak – laat de inhoud voor zichzelf spreken

Excel bevat een fantastische functionaliteit waarmee gegevens in een werkblad een opmaak krijgen wanneer deze aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Deze functionaliteit heet in Excel voorwaardelijke opmaak. In Engelse Excel versies Conditional formatting. Waardeoordeel toekennen aan de inhoud van cellen De kracht van voorwaardelijke opmaak is dat er een waardeoordeel toegekend wordt aan de gegevens […]

Lees verder...

Gegevens uitlijnen in Excel

Uitlijning van gegevens is nodig om je Excel werkblad overzichtelijk te houden. Gegevens kunnen zowel horizontaal als verticaal uitgelijnd worden. De beste manier van uitlijnen hangt enigszins af van het doel en de omvang van het werkblad. Uiteindelijk gaat het om de overzichtelijkheid en leesbaarheid. Toch probeer ik zelf zo consequent mogelijk met uitlijning om te gaan. Ik hanteer […]

Lees verder...

Excel – kolommen en rijen passend maken

Om het Excel model waarmee je werkt overzichtelijk te houden moet je aandacht besteden aan de inrichting en vormgeving. Daartoe behoort onder andere het passend maken van kolommen en rijen. Standaard heeft elke cel een breedte van 8,43 tekens en een hoogte van ca. 0,4 cm. Zodra gegevens in de cellen worden ingevuld is de standaard breedte (of […]

Lees verder...