Excelleren gaat niet zo zeer om het leren werken met Excel. Excelleren gaat eigenlijk over het leren verwerken en structureren van data en deze data zodoende te transformeren tot inzicht en begrip. Door met behulp van data inzicht en begrip te creëren kunnen onderbouwd en weloverwogen beslissingen genomen worden. In grote organisaties, in kleinere organisaties maar zeer zeker ook thuis. Meten is weten. Of in het Engels. ‘If you can’t measure it you can’t manage it’.

Het tijdperk waarin we leven wordt het informatietijdperk genoemd. Liever spreek ik van het data tijdperk. Er is vooral heel veel data beschikbaar. Vaak ongestructureerd. Data op zich heeft nog geen betekenis of waarde. Maar met een beetje inspanning kun je data met elkaar combineren, structureren en visualiseren. Door op zichzelf waardeloze data in de juiste context te zetten ontstaat waardevol inzicht.

Hulpmiddelen om te kunnen Excelleren

Met de introductie van de computer zijn er een groot aantal digitale hulpmiddelen voorhanden om grote hoeveelheden data te verwerken. Een veel gebruikt en toegankelijk hulpmiddel is Microsoft Excel. Maar er bestaan tegenwoordig ontzettend veel andere digitale middelen zoal bijvoorbeeld Power BI, SQL, Phyton etcetera…

Allemaal hulpmiddelen (programma’s/tools). Geen doelen op zich. Menselijke tussenkomst en intelligentie is nog steeds essentieel om te bepalen welke inzichten nodig zijn. Pas dan kan met behulp van een programma en beschikbare data het gewenste inzicht tot stand gebracht worden. Daarvoor is het uiteraard heel belangrijk dat men met een of meer van deze programma’s uit de voeten kan. Omdat Microsoft Excel nog steeds het meest gebruikte en laagdrempelige hulpmiddel is zal ik hier op deze site relatief veel aandacht aan besteden.

Waarom Excel leren?

Microsoft Excel is nog steeds de meest toegankelijke en laagdrempelige manier om data te verwerken. Er is inderdaad heel veel op internet te vinden over Excel. Eigenlijk veel te veel. Ik zie soms door de bomen het bos niet meer. En daar begint mijn avontuur.

Excel wordt in vrijwel iedere organisatie nog steeds intensief gebruikt en wordt voor talloze doeleinden ingezet. Van gegevensbeheer tot financiële berekeningen. Van managementrapportages tot het modelleren van scenario’s. Ook privé gebruik ik Excel met grote regelmaat om onder andere mijn administratie op orde te houden en voor het bijhouden van mijn adressen. Door met Excel te leren werken zul je ook daadwerkelijk excelleren, zowel zakelijk als privé.

Excel zelf is laagdrempelig. Toch loop ik geregeld tegen uitdagingen aan waar ik zelf vaak niet direct een oplossing voor weet. Vaak heb ik goede ideeën over nieuwe toepassingen die in Excel ongetwijfeld mogelijk zijn. Maar hoe zet je zoiets nu eigenlijk op?

Het internet biedt een enorme bron aan kennis en informatie. Toch valt het vaak niet mee om een begrijpelijk antwoord op een specifiek probleem te vinden. Omdat Excel op het snijvlak van automatisering ligt is heel veel op internet geschreven door mensen met een IT achtergrond. Dit leidt vaak tot een vrij technische uitleg en een al evenzo technische oplossing. In vrijwel alle gevallen bestaat er een eenvoudig alternatief.

Ik redeneer vanuit de gewenste Excel toepassing en zoek vervolgens bewust naar een duidelijke en makkelijk te gebruiken oplossing en structuur.  Wellicht herkent u zich in mijn verhaal en zit u vaak in het zelfde schuitje. In dat geval welkom aan boord. Trek met mij op en leer met me mee. Om de kosten van hosting te dekken maak ik beperkt gebruik van advertenties, waarvoor excuses.

Je kunt middels een reactie reageren op artikelen. Wil je op een andere manier een bijdrage leveren? Stuur een mail naar info@excelleren.nl

Ik wens je veel succes met Excelleren…