Analyseren in Excel: van data naar informatie

Veel van de functionaliteit in Excel is ontwikkeld om te ondersteunen bij het interpreteren en analyseren van data (gegevens). In vrijwel iedere kantooromgeving wordt Excel hiervoor toegepast. Maar ook in de privésfeer is Excel voor dit doel uitermate geschikt. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van banktransacties. Waarom structureren en analyseren? Zolang data niet logisch is gestructureerd […]

Lees verder