Gegevens uitlijnen in Excel

Uitlijning van gegevens is nodig om je Excel werkblad overzichtelijk te houden. Gegevens kunnen zowel horizontaal als verticaal uitgelijnd worden. De beste manier van uitlijnen hangt enigszins af van het doel en de omvang van het werkblad. Uiteindelijk gaat het om de overzichtelijkheid en leesbaarheid. Toch probeer ik zelf zo consequent mogelijk met uitlijning om te gaan. Ik hanteer […]

Lees verder